Opleiding loopbaancoach

De opleiding video interactie begeleiding/beeldcoaching in het onderwijs is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs die zich willen verdiepen in de methodiek van video interactie begeleiding/beeldcoaching. Je maakt kennis met een vorm van coaching waarbij je gebruik leert maken van zelf gemaakte videobeelden in de onderwijspraktijk. Je huidige begeleidingsvaardigheden leer je op een specifieke manier te hanteren.

De opleiding video interactie begeleiding/beeldcoaching in het onderwijs is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs die zich willen verdiepen in de methodiek van video interactie begeleiding/beeldcoaching. Je maakt kennis met een vorm van coaching waarbij je gebruik leert maken van zelf gemaakte videobeelden in de onderwijspraktijk. Je huidige begeleidingsvaardigheden leer je op een specifieke manier te hanteren.

Opleiding

Opleiding video interactie begeleiding/ beeldcoaching in het onderwijs

Voor wie?

Coaches, supervisoren en leraren met een begeleidende functie; medewerkers van scholen of schoolbegeleidingsdiensten met een begeleidende functie op schoolniveau; leraren van een lerarenopleiding voor PO, VO, MBO en HBO met een functie als stagebegeleider en begeleiders vanuit expertisecentra.

Toelatingseisen

Je kunt worden toegelaten tot de opleiding indien je in het bezit bent van een hbo-diploma.

Vrijstellingenbeleid

In deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen voor 1 of meerdere onderdelen.

Resultaat

• De deelnemer beheerst de technische en ethische aspecten van het filmen.
• De deelnemer heeft zelfstandig een begeleidingstraject uitgevoerd.
• De deelnemer kan de principes van de basiscommunicatie te herkennen en te hanteren.
• De deelnemer kan leerwensen helpen ontwikkelen n.a.v. een intakegesprek en/of een feedbackgesprek.
• De deelnemer kan een activerend feedbackgesprek voeren waarin het beeldverhaal, door hem/haar geselecteerde fragmenten, de aanleiding zal zijn.
• De deelnemer kan de context waarbinnen de video interactie begeleiding een plaats kan krijgen binnen zijn/haar organisatie duiden.
• De deelnemer evalueert en reflecteert op het begeleidingstraject en zijn/haar ontwikkeling hierin.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de uitgangspunten, theorie en praktijk van video interactie. Je legt steeds de verbinding met je ervaring als coach/supervisor in het onderwijs. De zelfgemaakte video-opnamen uit jouw onderwijspraktijk dienen als oefenmateriaal voor het bekijken van de beelden.